PODSUMOWANIE ROKU 2023

Tradycyjnie na początku nowego roku pora na podsumowanie naszej zeszłorocznej działalności, w głównej mierze tej operacyjnej związanej z wyjazdami do zdarzeń. 2023 rok był rokiem spokojnym, co pokazują statystyki wyjazdów w całej Małopolsce. Nasza Jednostka Operacyjno Techniczna zakończyła rok na 126 dyspozycjach. Spośród jednostek KSRG w województwie Małopolskim, pod względem wyjazdów klasyfikujemy się na 17 miejscu. To oznacza, że było bezpieczniej, dlatego nas to cieszy. Oprócz podejmowanych zdarzeń na terenie Gminy Szczucin, dysponowani byliśmy kilkukrotnie do zdarzeń na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz na teren województwa Świętokrzyskiego, z racji porozumienia odnośnie obszaru chronionego JRG. Szczegółowe podsumowanie operacyjnej działalności, znajduję się poniżej w przygotowanej grafice.

Wyjazdy do zdarzeń to tylko ułamek czasu poświęconego przez nasze druhny i druhów. Aby sprzęt był sprawny i gotowy do działań, musi być należycie utrzymany w gotowości. Strażacy ratownicy, by mogli skutecznie nieść pomoc potrzebującym, “muszą” doskonalić i podnosić swoje umiejętności  poprzez uczestnictwo w szkoleniach, a także różnego rodzaju ćwiczeniach. Tylko, ciężką pracą i dużym zaangażowaniem, utrzymujemy nasz potencjał ratowniczy. Prowadziliśmy działania prewencyjne biorąc udział w pogadankach dla dzieci i młodzieży w przedszkolach oraz szkołach, w pokazach sprzętu podczas organizowanych festynów, a także udział przy różnego typu zabezpieczeniach. W dalszym ciągu druhny i druhowie, obecni byli podczas uroczystości kościelnych i patriotycznych. Również cieszy fakt, że rok zakończyliśmy w niezmienionym składzie osobowym naszego stowarzyszenia.

W ubiegłym roku, udało się pozyskać dużo nowego sprzętu, tego podstawowego ale również specjalistycznego. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do zwiększenia potencjału naszej OSP. Podziękowania należą się również wszystkim wyjazdowym druhom i druhnie, którzy wspólnym wysiłkiem dbają, abyśmy wyjeżdżali do akcji o każdej porze dnia i nocy, bo jak wiemy wyzwaniem dla każdej jednostki OSP jest realizacja interwencji w godzinach 8-16, w których większość z nas pracuje.

Podobne wpisy