OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZCZUCINIE

położenie i rejon operacyjny

Szczucin położony jest w Kotlinie Sandomierskiej w północno-wschodniej części województwa małopolskiego. Szczucin bezpośrednio graniczy z województwem świętokrzyskim z miejscowością Rataje.

Działania Naszej jednostki obejmują obszar całej gminy Szczucin wraz z miastem Szczucin. Cała powierzchnia gmina liczy 119,83 km² , z tego 12 % to obszar lasu. Samo miasto Szczucin zajmuje swą powierzchnią 6, 85 km². W związku z tym, iż na naszym terenie jest mało jednostek, które są w KSRG oraz posiadają specjalistyczny sprzęt ratowniczko – gaśniczy, mamy liczną liczbę wyjazdów w całej gminie. Z uwagi na specyficzne położenie graniczenia z województwem świętokrzyskim jesteśmy również dysponowani poza nasz rejon operacyjny do innego województwa – w szczególności do wypadków drogowych. Przez Szczucin przebiega droga krajowa nr 73 (łącząca Kielce – Jasło) dlatego obsługujemy również zdarzenia na całym odcinku gminy Szczucin.

Jednostka OSP Szczucin jest również w kompanii ‘WATRA’ która, będzie dysponowana poza obrębem swojego obszaru działania do zdarzeń o charakterze masowym lub długotrwałym, gdzie konieczne będzie zapewnienie zaplecza dla ratowników bądź schronienia dla osób poszkodowanych. Ponadto jednostka OSP Szczucin, jest dysponowana do zabezpieczania powiatu, w chwili gdy jednostka PSP pełni działania zmuszające do dysponowania swoich środków i sił do większych akcji ratowniczo –  gaśniczych.

Oprócz typowych dziań ratowniczo-gaśniczych w okresie wiosennym bardzo dużo wyjazdów zdarza się do interwencji pożarów nieużytków, pożarów traw, a nawet młodników i lasów (gdyż gmina posiada duży obszar wiejski i nieużytków rolnych). Ze względu na położenie Szczucina, również bardzo dużym zagrożeniem w okresie silnych opadów deszczu są powodzie, gdyż przez granice Szczucina przepływa Rzeka Wisła. Są również mniejsze rzeki tj, Breń czy Upust, i to czasami do nich jest dużo wyjazdów, aby obronić ludność przez skutkami zalania. W związku, iż graniczymy z rzeką Wisłą, jesteśmy wyposażeni w sprzętu z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego w zależności od pory roku i charakteru zdarzenia.