OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZCZUCINIE

Porady jak postępować w różnych sytuacjach

NIE DLA CZADU PODCZAS SEZONU GRZEWCZEGO

 

          W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.


?? CO TO JEST TLENEK WĘGLA??

          Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi i może powodować uszkodzenie mózgu oraz innych narządów. Jeśli używasz węgla i drewna, dokonaj okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m. in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

?? JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA?

 • ból głowy
 • ogólne zmęczenie
 • duszności
 • trudności z oddychaniem
 • oddech przyspieszony
 • nieregularny
 • senność
 • nudności

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

?? JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO??

 1. Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
  • natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę
  • jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze, rozluźnij mu ubranie – (nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do przemarznięcia)
 2. Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.
 3. Wezwij służby ratownicze: Pogotowie Ratunkowe – tel. 999, Straż Pożarna – tel. 998 lub 112.


?? CO ZROBIĆ, ABY BYĆ BEZPIECZNYM?

 • zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
 • stosuj mikrowentylację okien i drzwi
 • nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych
 • z pomocą fachowców dokonaj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej
 • nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane
 • zainstaluj czujniki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina – to bardzo skuteczne urządzenia, które uratowały już niejedno życie
 • Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla.

!! Zadbaj o Siebie i swoją rodzinę by okres jesienno-zimowy był dla Was bezpieczny!!