OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZCZUCINIE

Zarząd

Kijowski Krzysztof

Prezes 

Wrona Dariusz

Naczelnik

Urbanik Grzegorz

Wiceprezes

Kijowski Robert

Zastępca Naczelnika

Wrona Bogdan

Skarbnik

Wadas Marian

Sekretarz

Szarek Bartłomiej

Kronikarz

Kupiec Bartosz

Gospodarczy

Korbaś Zbigniew

Członek Zarzadu

Komisja Rewizyjna

Misiaszek Daniel

Przewodniczoncy Komisji

Giera Jan

Członek Komisji

Makuch Janusz

Członek Komisji