PRACE GOSPODARCZE PRZY JEDNOSTCE

      W pierwszą sobotę czerwca nasi druhowie poświęcili swój czas na prace gospodarcze na działce za naszą remizą. Druhowie wymalowali konstrukcję altanki przy której znajduję się grill, zostały wyplewione chwasty ale również rozwieziona została ziemia w celu wyrównania placu.       
      Wszystkie te wykonane prace miały na celu poprawę wizerunku placu którym dysponujemy.

Podobne wpisy