WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2022 ROK

W sobotę 25 marca w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wzięli udział druhny i druhowie naszej jednostki. Na początku spotkania prezes Krzysztof Kijowski przywitał przybyłych strażaków, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz gości: Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Skrucha, Zastępce Burmistrza a zarazem V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego dh Tomasza Bełzowskiego, Przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. kpt Daniela Misiaszka, Kapelana Strażaków ks. Zygmunta Warzechę a także przybyłych Radnych Powiatu Dąbrowskiego. Po przywitaniu gości nastąpiło oficjalne przekazanie i wręczenie 4 sztuk umundurowania bojowego dla naszych strażaków którego dokonał Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch na ręce Prezesa jednostki. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania merytorycznego działalności jednostki za ubiegły rok które odczytał Naczelnik OSP dh  Dariusz Wrona, następnie po tym sprawozdanie finansowe OSP przedstawił Skarbnik dh Bogdan Wrona. Po podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy i przyjęciu planów do realizacji w roku bieżącym głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali za naszą gotowość do niesienia pomoc a także dobrze układającą się współprace.

Podobne wpisy