ĆWICZENIA NOWO POWSTAŁEGO PLUTONU ZAOPATRZENIA WODNEGO

W dniu dzisiejszym tj. 23 września odbyły się ćwiczenia nowo powstałego plutonu zaopatrzenia wodnego składającego się z wydzielonych sił i środków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu Dąbrowskiego. Takie plutony powstają w całym województwie małopolskim od kilku miesięcy na podstawie polecenia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.  Z naszej jednostki w skład skonfigurowanego plutonu wchodzi SLRR Nissan plus pompa dużej wydajności.

Ćwiczenia praktyczne odbyły się na obiekcie leśnym w miejscowości Smyków, gdzie założeniem było zassanie wody ze zbiornika wodnego poprzez użycie pompy dużej wydajności, zorganizowanie magistrali wodnej składającej się z dwóch linii wężowych W- 110 o długości min. 300 m, zapewnienie bufora wodnego o pojemności min. 10 m3 który ma na celu  zapewnienie wydatku wodnego min 4000 litrów/minutę.

Do składu plutonu wyznaczono jednostki OSP: OSP Szczucin, OSP Słupiec, OSP Bolesław, OSP Luszowice, OSP Radgoszcz, OSP Hubenice – Kozłów oraz OSP Smęgorzów.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, których doglądał obecny na miejscu Komendant Powiatowy st. kpt Marek Bator.

Podobne wpisy