POŻAR STODOŁY - LUBASZ

Nr zdarzenia: 208/2022

W dniu 14 września w godzinach nocnych zostaliśmy zadysponowani do pożaru stodoły w miejscowości Lubasz. Po dojeździe na miejsce pierwszego zastępu i rozpoznaniu okazało się że pożarem objęty jest cały budynek stodoły obok której  zagrożony był budynek mieszkalny, a siły i środki w pierwszej fazie działań są nie wystarczające.  Nasze działania w pierwszej kolejności polegały na podaniu dwóch prądów wody na palący się budynek, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz lokalizacji hydrantu. Dodatkowo z uzyskanej informacji od osób postronnych, w budynku objętym pożarem może przebywać osoba, lecz po przeszukaniu okazało się że ta osoba znajduję się w opuszczonym budynku obok. Po opanowaniu pożaru dalsze działania polegały na dokładnym przelaniu pogorzeliska oraz przerzuceniu znajdującej się słomy. W działaniach brały udział 2 zastępy OSP Szczucin(GBA,GBARt), OSP Słupiec(GCBA), JRG Dąbrowa Tarnowska(GCBA) oraz patrol Policji.

Podobne wpisy