INSPEKCJA GOTOWOŚCI BOJOWEJ

     W ostatni dzień lutego w naszej jednostce została przeprowadzona inspekcja gotowości bojowej w której to nasza jednostka uzyskała wynik bardzo dobry w ocenie przez zespół inspekcyjny składający się z przedstawicieli KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadzających inspekcje. Z racji tego że nasza jednostka dostała dyspozycję wyjazdu do pożaru traw inspekcja gotowości bojowej wyglądała w nieco inny sposób niż to przeważnie wygląda, a ocena założenia praktycznego została dokonana podczas działań gdzie nie stwierdzono uchybień. W dalszej części kontroli ocenie również podlegały inne kryteria związane z działalnością operacyjną naszej jednostki.

Podobne wpisy