PONIEDZIAŁKOWE I WTORKOWE ZDARZENIA

Nr zdarzenia: 196-199/2022

W dniu 5 września w godzinach południowych zostaliśmy zadysponowani do powalonego drzewa na drodze w miejscowości Zabrnie. Po dojeździe na miejsce nasze działania polegały na udrożnieniu drogi.  W działaniach brał udział zastęp OSP Szczucin(GBARt), JRG Dąbrowa Tarnowska(GBARt) oraz patrol Policji.

Nie był to ostatni wyjazd w tym dniu, bo w godzinach wieczornych zadysponowani zostaliśmy do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych które stwarzały zagrożenie w miejscowości Lubasz. W działaniach brał udział zastęp OSP Szczucin(GBA).

Kolejny dzień tj. 6 września również przyniósł dwie interwencje. Pierwsza z nich w godzinach przedpołudniowych miała miejsce w Szczucinie na ul. 1-go maja gdzie doszło do kolizji drogowej. Po dojeździe nasze działania polegały już na neutralizacji rozlanych płynów oraz usunięciu pozostałości pokolizyjnych. W działaniach brał udział zastęp OSP Szczucin(GBARt), JRG Dąbrowa Tarnowska(GBARt) oraz patrol Policji.

Drugi raz tego dnia w godzinach popołudniowych udaliśmy się tym razem do miejscowości Delastowice, gdzie  według zgłoszenia w mieszkaniu może znajdować się osoba z którą nie można nawiązać kontaktu. Po dojeździe na miejsce,  w obecności Policji nasze działania polegały na siłowym otwarciu mieszkania. Dalsze działania polegały na zlokalizowaniu osoby oraz przekazaniu Zespołowi Ratownictwa Medycznego, a także sprawdzeniu przy pomocy miernika wielogazowego występujących gazów niebezpiecznych których nie wykryto. W działaniach brał udział zastęp OSP Szczucin(GBARt), JRG Dąbrowa Tarnowska(GBARt), Zespół RM oraz patrol Policji.

Podobne wpisy