DWA SOBOTNIE ZDARZENIA

Nr zdarzenia: 185,186/2022

W dniu 20 sierpnia podejmowaliśmy dwukrotnie interwencję związane z usuwaniem gniazd owadów błonkoskrzydłych które stwarzały zagrożenie dla dzieci i osób starszych przebywających na posesji.
Pierwsza dyspozycja wyjazdu do miejscowości Delastowice gdzie gniazda szerszeni znajdowały się w wentylacji budynku mieszkalnego. Natomiast w godzinach południowych dostaliśmy dyspozycję wyjazdu do miejscowości Lubasz, gdzie w elewacji budynku mieszkalnego znajdowało się gniazdo szerszeni. W obu zdarzeniach brał udział zastęp OSP Szczucin(GBA).

Podobne wpisy