PODSUMOWANIE 2022 ROKU

Wraz z początkiem nowego roku pojawia się okazja by podsumować to co już za nami, a mianowicie kolejny rok działalności naszej jednostki. Był to kolejny pracowity rok dla strażaków w Jednostce Operacyjno Technicznej, który zakończył się na 247 dyspozycjach wyjazdu do zdarzeń co daje tylko 4 zdarzenia mniej niż w roku 2021. Kolejny rok z rzędu odpowiedzieliśmy na każda dyspozycję wyjazdu przez Stanowisko Kierowania KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Oprócz podejmowanych zdarzeń na terenie Gminy Szczucin, dysponowani byliśmy kilkukrotnie do zdarzeń na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz Województwa Małopolskiego gdzie zdarzenia dotyczyły napływu uchodźców z Ukrainy. W ramach porozumienia odnośnie obszaru chronionego JRG , kolejny rok z rzędu uczestniczymy w zdarzeniach w województwie Świętokrzyskim. Szczegółowe podsumowanie znajduję się w przygotowanej grafice.

OSP to nie tylko działania ratowniczo gaśnicze.W dalszym ciągu nasza jednostka udziała się podczas uroczystości kościelnych i patriotycznych. Prowadziliśmy działania prewencyjne biorąc udział w pogadankach dla dzieci w przedszkolach i szkołach, w próbnych ewakuacjach, pokazach sprzętu podczas organizowanych festynów, ćwiczeniach organizowanych na obiektach lub wewnątrz naszej jednostki a także udział przy różnego typu zabezpieczeniach.

Do struktur wyjazdowych dołączyły trzy osoby które ukończyły szkolenie podstawowe strażaków OSP, a kolejne dwie osoby dołączyły do grona Ratowników KPP. Dodatkowe uprawnienia związane z prowadzeniem pojazdu uprzywilejowanego kat. B uzyskało 3 strażaków.

Dziękujemy, wszystkim którzy w jakiś sposób wsparli naszą jednostkę w tym 2022 roku, a szczególnie wszystkim ofiarodawcom dzięki którym możemy dalej się rozwijać zapewniając tym samym bezpieczeństwo w naszej Gminie i jak się przekonaliśmy nie tylko!

Podobne wpisy